Asiakkaiden mukanaolo innovointiprosesseissa Virpi Ahvenainen

☆ Tutustuessa sivustoon, lisää mielenkiintoiset työt suosikkilistaukseesix

  • Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ja ymmärtää, miksi asiakkaiden ottaminen mukaan innovaatio- ja kehitysprosesseihin olisi tärkeää. Työn tarkoituksena on selvittää, kuinka asiakkailta oppiminen ja asiakkaiden kanssa oppiminen auttaa yrityksiä ymmärtämään ja ennakoimaan asiakkaiden piilevät tarpeet. Tutkimus pyrkii lisäksi selittämään, miten asiakkaiden ottaminen oikealla tavalla mukaan innovaatioprosesseihin auttaa positiivisesti uusien läpimurtoinnovaatioiden kehittämisessä.

Virpi Ahvenainen Suomi, 1988

virpi.maria.ahvenainen@gmail.com

Kauppakorkeakoulu Tieto- ja palvelutalous
biz.aalto.fi

“Vinkkini uudelle opiskelijalle... sano aina kyllä ja tartu jokaiseen sinulle esitettyyn mahdollisuuteen”

More works

Katso kaikki osallistujat

Masters of Aalto made possible by:

Artek Bionade Design Forum Finland Elisa Svenska Teatern

Masters of Aalto -tapahtuman tuotannossa on huomioitu ympäristö.
Tapahtuma hyödyntää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Ekokompassi tapahtuma -järjestelmää.