Itämeren alue koostuu yhdeksästä rannikkovaltiosta. (Kuva: Satellite image of NASA)

Sektorien välisen verkoston mobilisaatio Suomen ja Venäjän välillä: Case Itämeren suojelu Sanna Lipponen

☆ Tutustuessa sivustoon, lisää mielenkiintoiset työt suosikkilistaukseesix

  • Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Meren huonon tilan elvyttäminen vaatii erityisiä toimia kaikissa Itämeren alueen valtioissa, etenkin Venäjällä. Pro gradu -tutkielmani osoittaa, että venäläiset toimijat saadaan mobilisoitua ympäristöaloitteisiin vasta, kun sen valtiollinen sektori on saatu mukaan toimintaan. Lisäksi Venäjällä eri sektorien välisen yhteistyön mobilisaatio edellyttää osaavaa verkostomobilisoijaryhmää, joka koostuu sekä valtion, yritysten että kansalaisjärjestöjen edustajista.

Sanna Lipponen Suomi, 1987

LinkedIn-profiili
sannaelipponen@gmail.com
+358407257787

Kauppakorkeakoulu International Business
biz.aalto.fi

“Yleinen väärinkäsitys, joka ihmisillä usein on alastani, on… että liiketoiminnassa on kyse vain rahan hankkimisesta. ”

More works

Katso kaikki osallistujat

Masters of Aalto made possible by:

Artek Bionade Design Forum Finland Elisa Svenska Teatern

Masters of Aalto -tapahtuman tuotannossa on huomioitu ympäristö.
Tapahtuma hyödyntää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Ekokompassi tapahtuma -järjestelmää.