Konflikti käynnistää aktiivisen dialogin, jonka kautta osallistujat voivat haastaa toisiaan, oppia ja kehittää toimintaansa. (Kuva: Heikki Kastemaa / Wikimedia Commons)

Yhteiskuntavastuullinen sidosryhmädialogi vuorovaikutteisessa verkossa: tapaustutkimus Eevamari Lahtinen

☆ Tutustuessa sivustoon, lisää mielenkiintoiset työt suosikkilistaukseesix

  • Lopputyössäni tutkin konfliktiin liittyvää dialogia yrityksen oppimisen lähteenä. Esimerkkitapaukseksi työssä on nostettu Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, jonka dialogikäytäntöjä arvioidaan johtaja- ja paikallisväestön haastattelujen kautta. Mitä tapahtuu, kun yritykset pyrkivät luomaan yhteyden sidosryhmiinsä vuorovaikutteisin keinoin? Voiko vuorovaikutus johtaa sekä yritykselle että sidosryhmille hyödyllisiin tuloksiin, vai onko dialogi vain PR-työkalu?

Eevamari Lahtinen Suomi, 1987


LinkedIn-profiili
eevamari.lahtinen@gmail.com

Kauppakorkeakoulu Creative Sustainability
biz.aalto.fi

“Äitini tai isäni sanoo aina… mitä tahansa teet, tee se hyvin.”

More works

Katso kaikki osallistujat

Masters of Aalto made possible by:

Artek Bionade Design Forum Finland Elisa Svenska Teatern

Masters of Aalto -tapahtuman tuotannossa on huomioitu ympäristö.
Tapahtuma hyödyntää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Ekokompassi tapahtuma -järjestelmää.