Future of Moa exhibition venue | Moa-näyttelyn tapahtumapaikan tulevaisuus

12 Apr 2013

moa_blogpost_b

What could the Hämeentie storehouse be used for after it houses the Moa exhibition? The building, owned by the city of Helsinki, has stood empty for the past seven years. The Moa exhibition is an opportunity to openly discuss ideas about the building’s future use and alteration. My Moa exhibit adapts the ideation method I used during my thesis project to the Hämeentie storehouse. Exhibition goers are invited to add their own ideas and comment on other people’s ideas.

Mihin Hämeentien makasiinia voisi käyttää Moa-näyttelyn jälkeen? Helsingin kaupungin omistama Makasiini on ollut tyhjillään seitsemän vuotta. Moa-näyttely on mahdollisuus keskustella avoimesti rakennuksen tulevasta käytöstä. Näyttelytyössäni sovellan lopputyössäni käyttämääni ideointi-metodia Hämeentien makasiiniin. Näyttelyn kävijät ovat tervetulleita lisäämään omia ideoitaan rakennuksen tulevaisuudesta sekä kommentoimaan muiden ideoita.

Masters of Aalto made possible by:

Helsingin kaupunki Antalis DMP Elisa Experq Hjelt Foundations Martela RGB Teknos Teurastamo Unigrafia Viinitie

Masters of Aalto -tapahtuman tuotannossa on huomioitu ympäristö.
Tapahtuma hyödyntää Helsingin ympäristökeskuksen Ekokompassi tapahtuma -järjestelmää.