Masters of Aalto 2013- Dreams Made Real

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Ratkaistavanamme on loputtomasti erilaisia moraalisia kysymyksiä. Miten valita oikein ja tehdä hyviä tekoja?

Nämä kysymykset ovat muovanneet Aalto-yliopiston kevätnäyttelyä Masters of Aalto 2013: Dreams Made Real. Vastavalmistuneet maisterit esittelevät mielenkiintoisia näkökulmia globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Heidän opinnäytetyönsä sisältävät ennakkoluulottomia visioita tulevaisuudesta ja heijastelevat toivoa ja innostusta uusien mahdollisuuksien kynnyksellä.

Tule katsomaan, minkälaisesta tulevaisuudesta Aalto-yliopiston maisterit unelmoivat.

Me and We

Miten luovat prosessit ja tuotanto muuttuvat teknologian, kauppatieteen ja luovan suunnittelun eri aloilla? Olemme aiempaa vapaampia toimimaan yksilöinä, mutta toisaalta olemme voimakkaasti kytköksissä monitahoiseen, globaaliin verkostoon. Katso kaikki

Wellsphere

Miten voisimme paremmin huolehtia itsestämme ja ympäristöstämme? Miten kehomme ja meitä ympäröivä ympäristö vaikuttavat toisiinsa? Wellsphere, hyvinvointiympäristö tarkastelee ympäristön ja ihmisin välistä vuorovaikutusta. Katso kaikki

Old and New – Fast and Slow

Miten menneisyys vaikuttaa tulevaisuuteen ja päin vastoin? Kannammeko mukanamme sellaisia perinteitä, jotka auttavat meitä menestymään tulevaisuudessa? Kun kaikki muuttuu, niin milloin muutos kääntyy itseään vastaan? Katso kaikki

New Rules

Miten vauraus ja kaupankäynti muuttuvat tulevaisuudessa? Minkälaisia uusia sääntöjä ja toimintatapoja on syntymässä ja, miten ne vaikuttavat yhteisen tulevaisuuteemme muotoutumiseen? Katso kaikki

Masters of Aalto made possible by:

Helsingin kaupunki Antalis DMP Elisa Experq Hjelt Foundations Martela RGB Teknos Teurastamo Unigrafia Viinitie

Masters of Aalto -tapahtuman tuotannossa on huomioitu ympäristö.
Tapahtuma hyödyntää Helsingin ympäristökeskuksen Ekokompassi tapahtuma -järjestelmää.