Eilisen tulevaisuus tänään

MoA’12 on Aalto-yliopiston vastavalmistuneiden osaamista esittelevä näyttelykokonaisuus tapahtumineen. Taideteollisessa korkeakoulussa Masters of Arts -nimellä aloittanut näyttely on nyt Masters of Aalto, ja siihen voivat osallistua maisterit, diplomi-insinöörit ja ekonomit kautta koko Aalto-yliopiston. Tämä tekee näyttelystä ainutlaatuisen. Mukaan mahtuu tutkimuksia, projektiraportteja ja esittely- tai keskustelutilaisuuksia.

Arkadia ja utopia

Utopian klassinen merkitys on tila ja tilanne, joka on niin täydellinen, että mitään ei enää tarvitse tehdä. Aika pysähtyy. Nykymerkitys sisältää ajan ja jatkuvan pyrkimyksen parempaan. Utopia nykyaikana voikin toimia vain mikrotasolla...Read more Arkadia merkitsee pyrkimystä elää harmonisesti luonnon kanssa. Tietoisuus tavoitteen globaalista elintärkeydestä ilmenee lähes kaikissa töissä ilmenevän kestävän kehityksen vaateiden huomioimisessa. Arkadia ymmärretään koko maapallon yhteisenä tavoitteena ja toimii näin makrotasolla. Utopian klassinen merkitys on tila ja tilanne, joka on niin täydellinen, että mitään ei enää tarvitse tehdä. Aika pysähtyy. Nykymerkitys sisältää ajan ja jatkuvan pyrkimyksen parempaan. Utopia nykyaikana voikin toimia vain mikrotasolla.

Uusia tiloja

Tilan tutkimus on ollut intensiivistä viime vuosikymmeninä sekä filosofian, maantieteen että sosiologian piirissä. Tila on elävä, aktiivinen ja sitä on luonnehdittu verbinä. Paikka puolestaan kantaa muistoja ja sen aika on menneeseen...Read more Tilan tutkimus on ollut intensiivistä viime vuosikymmeninä sekä filosofian, maantieteen että sosiologian piirissä. Tila on elävä, aktiivinen ja sitä on luonnehdittu verbinä. Paikka puolestaan kantaa muistoja ja sen aika on menneeseen suuntautuva ja se muistuttaa substantiivia. Tila on luonteeltaan joko yksityinen tai julkinen tai yhteinen. Nykyisin puhumme kommunikoinnin tilasta, välitilasta, digitaalisesta tilasta ja kolmannesta tai hybridisestä tilasta. Kolmas tila ymmärretään esim. tilanteissa, joissa kahden eri kulttuurin ominaisuudet kohtaavat ja tuloksena on uusi tilanne, jossa yhdistyy piirteitä näistä molemmista.

Arki

Arki ymmärretään usein toistoina, rutiineina ja pitkäveteisyytenä. Kuitenkin sen salaperäisyyden ja ihmeellisyyden ymmärtäminen vaatii näkökulman muutosta, uudenlaista asennoitumista. 20. vuosisadan taiteessa arki on ollut toistuva...Read more Arki ymmärretään usein toistoina, rutiineina ja pitkäveteisyytenä. Kuitenkin sen salaperäisyyden ja ihmeellisyyden ymmärtäminen vaatii näkökulman muutosta, uudenlaista asennoitumista. 20. vuosisadan taiteessa arki on ollut toistuva inspiraation lähde aina kun taide on muuttunut liian formalistiseksi. Arkkitehtuuri ja design pyrkivät myös tavoittamaan ja palvelemaan arjen muuttuvia vaatimuksia.

Kauneutta, muistoja
ja haaveita eli yhteisiä kuvia

Kauneus on läsnä näyttelyssä sekä esteettisenä että eettisenä tavoitteena. Kuvataide pyrkii usein luomaan läsnäoloa, jossa kommunikointi katsojan ja teoksen välillä tapahtuu. Viime vuosien taiteessa on yhä kasvavassa määrin pyritty...Read more Kauneus on läsnä näyttelyssä sekä esteettisenä että eettisenä tavoitteena. Kuvataide pyrkii usein luomaan läsnäoloa, jossa kommunikointi katsojan ja teoksen välillä tapahtuu. Viime vuosien taiteessa on yhä kasvavassa määrin pyritty antamaan tilaa ja tulkinnan vapautta katsojalle.