344
Ville Johannes
Silvennoinen

Finland, 1979

Maja Varjossa

Add to MyMoA

-

Arki

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Muotoilun laitos
Tekstiilitaide

Opinnäytteessäni etsin painokangassuunnittelijana erilaisia ratkaisuja uniikin painokankaan valmistamiseen teollisesti, perinteisiä painomenetelmiä käyttäen. Opinnäytteeni on tehty yhteistyössä Marimekon kanssa. Työn lähtökohtana ovat olleet Marimekon uusi 12-värinen rotaatiopainokone, luonnostelumatkani lapsuuteni mummolaan ja siellä lapsena rakentamani maja.

Työn produktio-osan muodostaa sisustuskangaskokoelma, johon kuuluu kolme painokangasmallia: ”Maja, “Varjossa” and “Maja varjossa”. Kangasmalleistani ”Maja” on myös osa Marimekon syksyn 2012 sisustusmallistoa. Kirjallisessa osiossa kerron esimerkkien avulla Suomessa aikaisemmin teollisesti valmistetuista uniikeista painokankaista. Kuvaan taiteellisen prosessini ja suunnittelutyön etenemisen ensi ideoista painettuihin kangasmalleihin.

silwa79 (at) gmail (dot) com
+358505359689

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!