330
Timo
Hyppönen

Finland, 1976

Myyräntyö

Add to MyMoA

-

Arki

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Median laitos
Graafinen suunnittelu

Graafikon työ liittyy viestin ja informaation muotoiluun. Teollisuudessa se on lähinnä paketointia tai mainontaa, jos käyttöliittymäsuunnittelu poissuljetaan. Suurin osa tuotteista ei kuitenkaan vaadi mitään grafiikkaa vaan ne palvelevat sellaisenaan. On sanottu, että paras typografia on näkymätöntä ja paras viesti on tuote itse. Kun tuote luetaan viestinä, kattaa graafikon vastuu myös tuotesuunnittelun. Oleellista on itse tuote, sen funktio ja sen ekologinen ja moraalinen jalanjälki. Tutkin ja havainnollistan opinnäytteessäni polkupyörän tuotannon sisällöllisiä aspekteja.

timo (dot) hypponen (at) gmail (dot) com
+358456755861

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are: