111
Terhi
Asumaniemi

Finland, 1972

Toisen maailman rajalla (Ekokriittinen näkökulma suoluonnon muutokseen)

Add to MyMoA

-

Arkadia ja utopia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Median laitos
Visuaalinen journalismi

Olen muutaman viime vuoden aikana tutkinut ja valokuvannut pienen länsisuomalaisen kylän suoluonnon ympäristön muutosta. Toisen maailman rajalla -valokuvaprojektin kantavana teemana on kuvata ekokriittisestä näkökulmasta ihmisen aiheuttamia muutoksia suoluonnossa. Ekokritiikki pohtii luonnon ja kulttuurin välisiä suhteita.

Maa- ja metsätalouden sekä energiatuotannon alttarille on uhrattu 60 % suomalaisesta luonnontilaisesta suomaisemasta. Yhteiskunnalliset murroskohdat vaikuttivat soiden raivaamiseen viljelyskäyttöön, mutta myöhemmin soita ojitettiin osin hyvinkin kyseenalaisin perustein metsätalouden tarpeisiin tai turpeenkaivuualueiksi.

asumaniemi (at) kolumbus (dot) fi
+358503093309

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!