452
Taneli
Luotoniemi

Finland, 1980

Kohti kolmiulotteista solmuornamentikkaa

Add to MyMoA

-

Kauneutta, muistoja ja haaveita eli yhteisiä kuvia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteen laitos
Kuvataidekasvatus

Tutkimukseni tarkoituksena on kehittää plastinen muotoilutapa, joka vastaa geometrisesti konstruoimiani kaksiulotteisia solmuornamentteja. Halusin rakentaa sulkeutuvan solmuornamentin, joka pohjautuisi yhteneviin, toisiaan leikkaaviin palloihin ja olisi kiertosymmetrialtaan aidosti kolmiulotteinen.

Työni etenee erilaisten konstruktiokokeilujen avulla etsiessäni ratkaisuja ongelmiin joilla on toisaalta matemaattisia, toisaalta taiteellisia piirteitä. Lopulta alkaa hahmottua kaksi- ja kolmiulotteinen muotoilukonsepti, jonka vahvuuksia ovat modulaarisuus, johdonmukaisesta geometrisesta konstruktiosta seuraava ajattomuus ja eheys.

taneli (dot) luotoniemi (at) aalto (dot) fi
+358503781712 (Suomi) '+447516245675 (Iso-Britannia)

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • 14 Oct 2012, 7:29 pm

    Penelope

    Amazing and inspiring work. I enormously enjoyed the presentation at LKL this week and was very impressed by the dedication and application required to produce these designs