451
Riikka
Laurén

Finland, 1982

Maalattu hetki. Tutkimus valokuvan vaikutuksesta maalausprosessiin

Add to MyMoA

-

Kauneutta, muistoja ja haaveita eli yhteisiä kuvia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteen laitos
Kuvataidekasvatus

Olen kiinnostunut siitä, miten valokuva vaikuttaa maalaukseen ja miten käytän sitä omassa maalausprosessissani. Työni on taiteelliseen työhön suuntautunut opinnäyte ja lopputyöni koostuu taiteellisesta sekä kirjallisesta osasta. Taiteellisessa osassa valokuvasin lavastetun tapahtuman ja maalasin valokuvien pohjalta. Lopputyöni kirjallisessa osassa tutkin valokuvauksen ja maalauksen yhteyttä oman työskentelyni, historian ja muiden taiteilijoiden kautta, sekä tulkitsen maalauksissa tapahtunutta muutosta Maurice Merleau-Pontyn fenomenologisen filosofian näkökulmasta.

riikka (dot) s (dot) lauren (at) gmail (dot) com

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!