248
Nina
Vilja

Finland, 1986

Tiedon jakaminen yksikkörajat ylittävässä yhteistyössä

Add to MyMoA

-

Uusia tiloja

Perustieteiden korkeakoulu
Informaatioverkostot

Tietoyhteiskunnassa kokemus ja osaaminen ovat yksilön arvokkainta omaisuutta. Niin myös yrityksille, jotka pyrkivät muuttamaan tämän tiedon tulokseksi. Yksi yritysten suurimpia haasteita on tehokkaan tiedonkulun mahdollistaminen työntekijältä toiselle, yli siiloutuneen organisaation ja muiden esteiden.

Diplomityössäni tarkastelen tekijöitä, jotka vaikuttavat tiedon jakamiseen organisaatioissa. Tutkin, miten ison ja globaalin yrityksen työntekijät tekevät yhteistyötä yli yksikkörajojen, ja vertaan tuloksiani aiemman tutkimuksen havaintoihin.

nina (dot) vilja (at) iki (dot) fi
+358503486840

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!