442
Linda
Förstner

Germany, 1984

Muisti, aika ja tunne: Konsepti muotimallistolle

Add to MyMoA

-

Kauneutta, muistoja ja haaveita eli yhteisiä kuvia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Muotoilun laitos
Vaatetussuunnittelu ja pukutaide

Tämä mallisto, joka on Pro Gradu -tutkielmaani liittyvä käytännön osio, tutkii niitä muistamisen prosesseja, muistamisen muodostumista, muuntumista ja hajoamista, jotka ilmenevät tunnesiteissämme vaatteisiin.

Tutkielmani ei keskity siihen, mitä yksilöllisiä tarinoita muistamme, vaan siihen, miten muistamme kollektiivisena ilmiönä. Muistaminen on aistillinen ja tunnepitoinen prosessi, jossa muistoja tallennetaan ja palautetaan. Muisti ajan saatossa toistuvana ja muuntuvana ilmiönä on lopputyöni käytännön osion, naisten vaatemalliston, idealähde.

Mallistoni tarkastelee ja ilmaisee muistia neljän ilmaisukeinon, materiaalin, värin, silhuetin ja leikkauksen kautta.

lindafoerstner (at) gmx (dot) de
+358443560001

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • 29 Apr 2012, 6:18 pm

    laurraine petrie-butler

    I love the warm colours Linda and the fluid lines.

  • 29 Apr 2012, 6:26 pm

    laurraine petrie-butler

    The ‘warmth’ evokes the comfort of a mother and the ‘fluid’ lines the mother’s ability to deal with anything. It is a beautiful outfit and is representative of the modern woman.