340
Katja Maria
Nyman

Finland, 1982

ETSIN näkökulmia valokuvausta opettamalla

Lataa opinnäytetyö PDF-muodossa

Add to MyMoA

-

Arki

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Median laitos
Valokuvataide

Opinnäytetyöni lähtökohtana on tutustuminen valokuvauksen opettamiseen. Koko prosessin aikana mukana on kulkenut identiteettini tarkastelu. Omakohtaisen kokemuksen kautta kartoitan tietä valokuvaajaksi ja pyrin löytämään ajatuksia opettamiseen. Kirjallisessa osuudessa tarkastelen aineistoani, joka koostuu kolmesta opetusharjoitteluiksi kutsumastani valokuvauksen kurssista. Kerron opetuksen suunnittelusta, sen toteuttamisesta ja opettamisen kautta syntyneistä näkökulmistani valokuvaukseen. Tuon esille prosessin aikana tekemiäni ratkaisuja merkityksineen ja taustoineen.

katjamarianyman (at) gmail (dot) com
+358407503935

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!