443
Katariina
Guthwert

Finland, 1979

Selittämätön juttu – Taiteellinen näkökulma tahattomaan lapsettomuuteen

Add to MyMoA

-

Kauneutta, muistoja ja haaveita eli yhteisiä kuvia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteen laitos
Kuvataidekasvatus

Työni on taideterapeuttinen projekti, joka käsittelee tahatonta lapsettomuutta ja siihen liittyvien kokemusten muuttamista taiteeksi.
Lapsettomuuskokemuksista koottu “Selittämätön juttu“ -näyttelyni pidettiin lokakuussa 2011.
Kutsuin lapsettomuudesta kärsiviä ihmisiä katsomaan näyttelyä. Sen yhteyteen järjestettiin kaksi taideterapeuttista työpajaa, joita veti lapsettomuuteen perehtynyt psyko- ja taideterapeutti. Tekstissäni tutkin, voisiko taide toimia voimaannuttavana tekijänä lapsettomuuskriisissä.

Kiitos työn tukemisesta Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:lle ja Väestöliitolle.

katariina (dot) guthwert (at) gmail (dot) com
+358443461904

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!