444
Hannaleena
Hauru

Finland, 1983

Elokuvan 36 draamallista tilannetta

Add to MyMoA

-

Kauneutta, muistoja ja haaveita eli yhteisiä kuvia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuva- ja tv-käsikirjoittaminen

Ranskalainen George Polti määritteli 1900-luvun alussa, että maailmassa on olemassa 36 draamallista tilannetta. Olen toteuttanut 36 elokuvallista harjoitetta pohjautuen Poltin teokseen “The 36 dramatic situations” (1916) tutkiakseni dramaturgiaa nykyelokuvassa.

Työni taiteellisena osuutena toimivat 36 tekemääni harjoitetta. Kirjallisena osuutena olen työstänyt neljä esseetekstiä, jotka tarkastelevat elokuvadramaturgian nykytilaa ja vallitsevaa elokuvaopetuksen tilaa Suomessa.

Opinnäytteeni yhtenä keskeisenä tavoitteena oli teorian ja käytännön työskentelyn yhdistäminen ja sen kehittäminen suomalaisessa elokuvakoulutuksessa.

Työpäiväkirjani on nähtävissä: http://36situations.wordpress.com/

hhauru (at) gmail (dot) com
+358503740655

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!