114
Elina
Helminen

Finland, 1986

Suomalaisen miehen mielenmaisema - the New Traditional

Add to MyMoA

-

Arkadia ja utopia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Muotoilun laitos
Taideteollinen muotoilu

Taiteen maisterin opinnäytteeni tutki suomalaisen miehen mielenmaisemaa niin historialliselta, sosiologiselta kuin yhteiskunnalliseltakin näkökannalta. Opinnäyte piti sisällään kolme eri työvaihetta: tutkimisen, kyselyn ja muotoilullisen osion, joiden pohjalta syntyi lopullinen tuote. Lopputuote on elämyksiin, perinteisiin ja nykyhetken arvoihin kietoutuva kolmen kurssin kokonaisuus. ”The New Traditional” -kokonaisuus on suunniteltu erityisesti suomalaiselle miehelle.

Opinnäytteen yhteistyöyrityksenä toimi syksyllä 2011 aloittanut Lifestyle Academy Oy.

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!