454
Annukka
Mikkola

Finland, 1960

Metaforisia kurkistusaukkoja lapsuudesta aikuisuuteen ja takaisin

Add to MyMoA

-

Kauneutta, muistoja ja haaveita eli yhteisiä kuvia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteen laitos
Kuvataidekasvatus

”Tuulensuoja ” öljymaalauskollaasi liittyy taiteelliseen opinnäytetyöhöni ”Metaforisia kurkistusaukkoja lapsuudesta aikuisuuteen ja takaisin”. Se käsittelee tilannekuvaan pohjautuvaa henkilökohtaista salamaja-kokemusta pohjoissuomalaisessa merenrantakaupungissa. Tuulensuoja on visuaalinen kuva ihmisyydestä, ja siinä näyttäytyvät ihmisen kaksi puolta: sisäinen ja ulkoinen, oikea ja nurja. Ajatus salamajasta suojana, verhona ja henkisenä muurina saa tutkimuksessa burkha-symboliikan kautta erilaisia merkityksiä. Tutkimuksen keskiössä on taiteilijan omimman käsialan syntymisen pohtiminen, vahvaan lapsuuden tilalliseen kokemukseen perustuen.

anmikkol (at) gmail (dot) com
+358407408404

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are: