350
Anni
Harju

Finland, 1985

Muotoilu & yrityksen aineeton pääoma

Add to MyMoA

-

Arki

Kauppakorkeakoulu
International Design Business Management

Muotoilun on nähty tuovan kilpailuetua jo pitkään, mutta harva on miettinyt sen laajempaa merkitystä yrityksen arvon luomisessa. Tutkimuksessani yhdistän kaksi tyypillisesti erillään olevaa
tieteenhaaraa – muotoilun johtamisen ja aineettoman pääoman - ensin teorian, sitten tapaustutkimuksen kautta.

Kolmivaiheinen tutkimus tarkastelee aluksi teorian pohjalta miten muotoilu rakentaa yrityksen aineetonta pääomaa. Toisessa vaiheessa selvitetään miten aineettoman pääoman osuutta yrityksen arvosta voisi tarkastella aktiivisen muotoilukäytön omaavien yritysten parissa. Tapaustutkimuksien kautta haettiin lopuksi alustavia tuloksia siitä, voisiko muotoiluintensiivisillä yrityksillä olla suhteessa suurempi aineettoman pääoman osuus.

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are:

  • Voit olla ensimmäinen kommentoija tällä sivulla!