223
Anna
Cajanus

Finland, 1986

Yhteiskunnallisten yritysten ja isojen yritysten välinen yhteistyö Suomessa – miten ja miksi?

Add to MyMoA

-

Uusia tiloja

Perustieteiden korkeakoulu
Tuotantotalous

Yhteiskunnalliset yritykset ovat organisaatioita, joiden tavoitteena on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia liiketaloudellisin keinoin. Tässä diplomityössä esitellään vaihtoehtoja yhteiskunnallisten yritysten ja perinteisten yksityisen sektorin yritysten väliselle yhteistyölle, perustuen kansainvälisiin kokemuksiin. Lisäksi arvioidaan näiden vaihtoehtojen soveltuvuutta Suomessa ja pohditaan, mitä hyötyjä yhteistyöstä olisi molemmille osapuolille ja yhteiskunnalle.

Diplomityö tehdään osana Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab -hanketta, josta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Syfo Oy ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus.

anna (dot) cajanus (at) gmail (dot) com
+358503233963

Add to MyMoA

Kommentit

Please tell us who you are: